حفظ حریم شخصی

کلیه اطلاعات ثبت شده مشتریان به منزله حریم شخصی آنان هست.

اطلاعات تماس و آدرس مشتریان نزد ما کاملا محفوظ میباشد و در اختیار هیچ شخصی  قرار داده نخواهد شد.