گزارش تحویل

بعد از ارسال سفارش توسط فروشگاه وضعیت سفارش مشتری از حالت در حال بررسی به گزینه حمل شده تغییر خواهد کرد

همچنین شماره رهگیری پستی بنا به در خواست مشتری در قسمت توضیحات درج خواهد شد.